संवर्गवार वरीष्ठता सूची

क्र०सं० शीर्षक प्रारूप डाउनलोड
1 सहायक निदेशक मत्स्य/उप निदेशक मत्स्य | 661 KB | हिंदी
2 ज्येष्ठ मत्स्य निरीक्षक/मत्स्य निरीक्षक/मत्स्य विकास अधिकारी | 7.56 MB | हिंदी
3 लिपिकीय(मण्डल/जनपद स्तर) | 4.04 MB | हिंदी